Industrial Engineering & Management

Industrial Engineering & Management

Enquête TBK alumni

Deze korte enquête wordt gehouden onder alumni van de opleiding Technische Bedrijfskunde. Het kan zijn dat u vanuit de Universiteit Twente tevens benaderd wordt of bent voor een andere enquête. Die is verstuurd naar alle alumni van de UT; deze is specifiek voor de opleiding TBK. Mocht u deze enquête al een keer hebben ingevuld, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.

Fijn dat u meewerkt aan deze enquête. Het doel is om te inventariseren:
a) wat wij voor onze grote groep alumni kunnen betekenen, en
b) of er alumni zijn die een bijdrage willen leveren aan de Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde/Masteropleiding Industrial Engineering & Management.

Het invullen van de enquête kost ca. 3-4 minuten. Alle antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld. De resultaten van het onderzoek zullen in de LinkedIn groep worden gepubliceerd.