Op deze pagina vind je actuele informatie over HR-gerelateerde zaken.  

Wet Nomalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Vanaf 1 januari 2020 gaan we als Universiteit Twente over van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht als gevolg van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).
Vanaf deze datum krijgen alle nieuwe medewerkers bij de UT een tweezijdige arbeidsovereenkomst.

Wil je een medewerker in dienst nemen na 1 januari 2020? Realiseer je, dat de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan de startdatum van het dienstverband door beide partijen moet worden ondertekend! Wanneer de arbeidsovereenkomst niet wederzijds getekend is vóór de datum van indiensttreding, kan de nieuwe werknemer niet starten met de werkzaamheden op de datum van indiensttreding.

Wil je meer weten over WNRA? Zie https://www.utwente.nl/nl/hr/wnra/