Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bijlage 5: veiligheids- en gezondheidssignalering

Organisatorische en technische maatregelen kunnen in een aantal situaties de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende beperken of voorkomen. Een signalering die de aandacht vestig op een object, een activiteit of een situatie kan dan noodzakelijk zijn.

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de verschillende categorieën borden:

  1. Verbodsborden;
  2. Waarschuwingsborden;
  3. Gebodsborden;
  4. Reddingsborden;
  5. Borden ivm het brandbestrijdingsmateriaal.

1) Verbodsborden

Verboden te roken

Vuur, open vlam en roken verboden

Verboden voor voetgangers

Geen drinkwater

Geen toegang voor onbevoegden

Verboden met water te blussen

Niet aanraken

Verboden voor transportvoertuigen

 Verboden voor personen met een pacemaker


2) Waarschuwingsborden

Gevaar

Giftige stoffen

Oxyderende stoffen

Bijtende stoffen

Explosieve stoffen

Ontvlambare stoffen of hoge temperaturen

Biologisch risico

Niet-ioniserende stoffen

Radioactieve stoffen

Lage temperaturen

Gevaar voor elektrische spanning

Laserstraal


Transportvoertuigen

Belangrijk magnetisch veld3) GebodsbordenVeiligheidsschoenen verplicht

Oogbescherming verplicht

Gehoorbescherming verplicht

Veiligheidshandschoenen verplicht

Adembescherming verplicht

Veiligheidshelm verplicht

4) Reddingsborden
Vluchtweg/ nooduitgang

Te volgen richting (vaak in combinatie met ander reddingsbord)

Eerste hulp EHBO

Brancard

Veiligheidsdouche

Oogdouche

5) Borden in verband met brandbestrijding
Brandslang

Ladder

Blusapparaat


Handbrandmelder

Telefoon voor brandbestrijding