Veiligheid

Werken met gascilinders

Het werken met gascilinders kan bijzondere risico’s met zich meebrengen. In dit protocol zijn de UT-voorschriften opgenomen voor aanschaf, opslag, vervoer, gebruik en afvoer van samengeperste, vloeibaar gemaakt of onder druk opgeloste gassen.

Protocol omgaan met gascilinders