Veiligheid

Veiligheidsinformatie laboratorium

Voor een adequate hulpverlening en onderhoudswerkzaamheden moeten gegevens bekend zijn ten aanzien van de aard van de werkzaamheden in het laboratorium en/of experimenteerruimte. Het formulier Veiligheidsinformatie Laboratorium/Experimenteerruimte moet zich aan de buitenzijde van het lab bevinden in het daarvoor bestemde bakje.