RPAS (drones)

Regeling RPAS (drones, modelvliegtuigen) UT

Inleiding

Het gebruik van drones of RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) neemt langzaam maar zeker toe. Er worden steeds meer toepassingen bedacht voor het gebruik van een drone. Binnen de UT vindt er o.a. onderzoek plaats aan of met drones, maar worden drones ook gebruikt voor andere toepassingen.
De bestaande regelgeving maakt onderscheid tussen commercieel/zakelijk gebruik en de hobby sfeer. Voor commercieel/zakelijk (=UT) gebruik gelden strenge regels en een vergunningen regime.
Voor zogenaamde minidrones (drones van niet meer dan 4 kg) is er per juli 2016 een aparte regeling ingesteld. De onderstaande werkwijze is hierop gebaseerd.

Werkwijze

De gangbare werkwijze op de UT is dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt gemaakt van alle werkzaamheden. Dat is in dit geval het gebruik van een drone. Hier komen de risico’s in beeld en de te nemen maatregelen om op een veilige manier te kunnen werken binnen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hierbij dient de VGM-coördinator van de faculteit of dienst betrokken te worden.
Wanneer wet- en regelgeving voor praktische problemen zorgt, zal getracht worden een werkwijze vast te stellen, i.o.m. de veiligheidskundige van HR-VGM, die minimaal gelijkwaardig is en indien noodzakelijk, met het bevoegd gezag zal worden afgestemd.
Het uitgangspunt is en blijft: het voorkomen van ongevallen en gevaarlijke situaties.

Voor het gebruik van drones van niet meer dan 4 kg gelden de onderstaande eisen:

  • Alle activiteiten vinden plaats bij daglicht;
  • In een No-Fly zone is vliegen verboden;
  • Minstens 50 m (horizontaal) van mensenmenigte, bebouwing, (water)wegen, spoor en industrie;
  • Niet hoger dan 50 m boven grond / water;
  • Niet verder dan 100 m van de piloot, met continue goed zicht op de drone;
  • Registratie van de drone (LV-register) via HR-VGM;
  • ROC-light (RPAS-light Operator Certificate) vergunning via HR-VGM;
  • In bezit van minimaal een geldig ROC-light certificaat;
  • Ontheffing S-BvL (Speciaal-Bewijs van Luchtwaardigheid) via HR-VGM;
  • WA- droneverzekering (deze is wordt centraal op de UT geregeld. Bij het aanmelden bij HR-VGM zal m.b.t. de verzekering aanvullende info gevraagd worden t.b.v. de verzekering. HR-VGM zal, via FEZ, zorgdragen voor aanmelden bij de verzekeraar. Wanneer daar akkoord is mag men, met inachtneming van alle andere voorschriften, vliegen.)