Veiligheid

Elektrische veiligheid

Om het veilig werken met elektrische spanning mogelijk te maken zijn in de richtlijn elektrische veiligheid voorschriften opgenomen waaraan je moet voldoen bij werkzaamheden met elektriciteit.

Hierbij is een onderverdeling gemaakt in: elektriciteit (algemeen), elektrisch handgereedschap, zichtbare aarding van apparatuur, snoer en stekerverbindingen, gebruik van tafelcontactdozen.

In de richtlijn elektrische bedrijfsvoering staat beschreven hoe conform wettelijke verplichtingen en normen de verantwoordelijkheden worden ingekaderd en verdeeld.