Veiligheid

Duurproef

Een duurproefkaart informeert over in bedrijf zijnde apparatuur na werktijd en wordt geplaatst bij de ingang van het laboratorium waarachter een duurproef is opgesteld. Een duurproefkaart is een informatiekaart die bestemd is voor de beveiliging en overige hulpverleners. Hieronder vind je meer informatie over het gebruik en invullen van deze kaart.