Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bijlage 5: veiligheids- en gezondheidssignalering

Organisatorische en technische maatregelen kunnen in een aantal situaties de risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende beperken of voorkomen. Een signalering die de aandacht vestig op een object, een activiteit of een situatie kan dan noodzakelijk zijn.

In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de verschillende categorieën borden:
1. Verbodsborden;
2. Waarschuwingsborden;
3. Gebodsborden;
4. Reddingsborden;
5. Borden i.v.m. het brandbestrijdingsmateriaal.