Veiligheid

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm)  moeten worden gezien als laatste middel om (arbeidsgebonden) risico’s te beperken. In eerste instantie moet altijd gekeken worden of de risico’s niet met andere oplossingen dan met pbm’s te beheersen zijn.

In deze richtlijn zijn de nadere inventarisatie- en evaluatieverplichtingen beschreven ten aanzien van pbm’s  teneinde de meest doelmatige en passende middelen te kiezen om de aanwezige gevaren te voorkomen.