Veiligheid en gezondheid

Overzicht veiligheid

De UT wil iedereen een veilige werk- en studieomgeving bieden. Hiervoor heeft zij verschillende preventieve maatregelen ontwikkeld, gebaseerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op deze website vindt je informatie hoe de UT veiligheidsaspecten heeft georganiseerd en op welke wijze je veilig kunt werken.

Ondanks alle maatregelen is er zo nu en dan toch sprake van een calamiteit. Bel in dat geval het alarmnummer (053-489)2222 en de bedrijfshulpverlening (BHV) wordt ingeschakeld.

Werken met gascilinders
Zelfinspectie Gebouwen, openbare ruimtes en installaties Universiteit Twente