Veiligheid en gezondheid

Organisatie en informatie

Binnen de UT zijn verschillende afdelingen en mensen actief op het gebied van VGM. Deze zijn te vinden onder organisatie. In de notitie “taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de UT” is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is op VGM-gebied. Daarnaast kun je in de overzichten voor verschillende functies zien wie bij jouw faculteit of dienst deze functie invult en voor jou het aanspreekpunt is.

Informatie over onder meer de arbowetgeving is te vinden onder het kopje informatie.