Werkplek en binnenmilieu

Printers en kopieerapparaten

Toner wordt vooral gebruikt in (laser)printers, kopieerapparaten en faxen. Een aantal van de stoffen die bij gebruik vrijkomen kan hinder veroorzaken, en bij extreme vrijstelling zelfs schade aan de gezondheid. Onderzoek wijst echter uit dat bij lage concentraties stof geen gezondheidsrisico te verwachten is.

Tonerstof is een zeer fijnkorrelig mengsel van verschillende stoffen:

 • harspartikels om de toner op het papier te smelten en te fixeren;
 • carbon black (koolzwart);
 • kleurpigmenten;
 • magnetiseerbare metaaloxiden om elektrostatische lading te kunnen opwekken.

Voor schadelijke stoffen gelden zogenaamde grenswaarden (MAC-waarde), die de maximale concentratie van een stof in de lucht aangeven. Normen als de MAC-waarden mogen niet overschreden worden. De MAC- waarde voor deze stoffen kan mogelijk worden overschreden door intensief gebruik van slecht onderhouden apparaten en bij gebruik van apparatuur in een te kleine, slecht geventileerde ruimte. Onderhoud en vervanging van onderdelen zoals interne filters beperken de emissies en moeten daarom regelmatig volgens voorschrift plaatsvinden.

Schadelijke stoffen kunnen zijn::

 • stikstofdioxide (NO2);
 • tonerpoeder (fijn stof, carbon black), dat soms deeltjes zware metalen kan bevatten (kwik, kobalt, nikkel);
 • gechloreerde koolstofverbindingen;
 • papierstof;
 • vluchtige organische stoffen, zoals benzeen, styreen en tolueen;
 • ozon (O3): vooral oudere apparatuur, moderne apparatuur veel minder.

Advies voor het plaatsen van laserprinters en kopieerapparaten

Kopieerapparaten, faxen en laserprinters leiden op de kantoorwerkplek eerder tot klachten als meer apparaten bij elkaar geplaatst zijn of als het een midden- of hoogvolume-apparaat betreft.

Laserprinters en kopieerapparaten worden ingedeeld in de volgende volume-klasses:

 • laag volume: minder dan 5.000 kopieën per maand;
  • omogen op de werkkamer staan, maar bij voorkeur zover mogelijk van de werkplek geplaatst.
 • midden volume: meer dan 5.000, maar minder dan 50.000 kopieën per maand;
  • oplaatsing in een aparte ruimte of op een goed geventileerde gang noodzakelijk
 • hoog volume: meer dan 50.000 kopieën per maand.
  • oplaatsing in een ‘reproruimte’ en bronafzuiging nodig
 • Een optie kan ook zijn om in plaats van een laserprinter een inktjet printer te gebruiken.

Advies voor het vervangen van toner

De huidige toners van printers zijn vrijwel gesloten systemen (cassettes) en er is bij verwisseling weinig kans op blootstelling aan tonerstof. Dit geldt niet voor bepaalde tonerbussen bij o.a. kopieerapparaten.

Voor het wisselen van deze toner worden de volgende tips gegeven:

 • verwissel nooit de toner met je blote handen. Draag wegwerphandschoenen en bij voorkeur een wegwerp stofmasker;
 • verpak de toner goed in een plastic zak en voer hem af als gevaarlijk afval.