Werkplek en binnenmilieu

Inrichting PC zalen

Binnen de UT beschikken we over computerzalen waar studenten werkzaamheden verrichten. Ook voor studenten geldt de arbo-wet. Zij dienen hun werkzaamheden veilig en gezond uit te kunnen voeren. Voor de oppervlakte van werkplekken in computerzalen bestaat geen standaard norm. In overleg met de Arbeidsinspectie is gekomen tot de volgende afspraak over de oppervlakte van een werkplek: een bureau van 1,20 bij 1.0 meter, met daarvoor 1 meter ruimte voor de stoel en 0,5 meter voor een loop/vluchtruimte tussen 2 rijen door (dus 0,25 meter per rij). Totaal betekent dit minimaal 2,7 m2 per werkplek per persoon.

Naast de benodigde ruimte voor de computerwerkplekken dient men ook rekening te houden met overige noodzakelijke werkplekken, apparatuur en hulpmiddelen in de betreffende ruimte. Voor de benodigde oppervlakte van apparatuur en hulpmiddelen geldt de oppervlakte van het betreffende hulpmiddel + de noodzakelijke gebruikersruimte.

Uiteraard moet bij inrichting van de werkplekken ook rekening te worden gehouden met eisen ten aanzien van het binnenmilieu en de klimaatbeleving (o.a. toevoer verse lucht per persoon en de warmte-afgifte van de apparatuur). Daarnaast is het belangrijk te kijken naar zaken als invallend licht, tocht e.d. Het kan noodzakelijk zijn om in verband hiermee het aantal vierkante meters aan te passen.