Werkplek en binnenmilieu

Afmeting werkplek

De minimaal benodigde ruimte voor een kantoorwerkplek wordt bepaald door het voor de functie benodigde meubilair, de bedieningsruimte en de verkeersruimte op de werkplek. Veel bedrijven hebben een eigen normering voor de oppervlaktes van kantoorvertrekken ontwikkeld, gerelateerd aan het aantal medewerkers en het aanwezige meubilair. Op basis van deze normen is de NEN 1824 ontwikkeld. Dit is een Nederlandse norm voor het vaststellen van het minimale vloeroppervlak voor kantoorwerkplekken. De wettelijke basis voor deze norm is art. 3.19 van het arbobesluit, dat luidt: ‘De afmetingen en het luchtvolume van de arbeidsplaats zijn zodanig, dat de medewerker zonder gevaar voor de veiligheid, de gezondheid of het welzijn zijn arbeid kan verrichten.’

Naast het bepalen van het aantal vierkante meters op basis van NEN 1824, is het ook belangrijk te kijken naar zaken als invallend licht, tocht e.d. Het kan noodzakelijk zijn om in verband hiermee het aantal vierkante meters aan te passen.

Basiswerkplek

Uitgangspunt is een basiswerkplek per persoon. Een basiswerkplek bestaat uit: kantoorstoel, werktafel, beeldschermopstelling, lees/schrijfvlak, circulatie- en bewegingsruimte. De toegang tot een kantoorvertrek is onderdeel van de circulatieruimte. Het gebruik van de toegang (inclusief eventuele deur) mag geen hinder opleveren in de bewegingsruimte. De afmeting van een basiswerkplek per persoon zijn:

  • minimaal 6 m2 voor een werkplek met een plat beeldscherm (LCD/TFT) of laptop;
  • minimaal 7 m2 voor een werkplek met een klassiek beeldscherm (CRT).

Afhankelijk van de werkzaamheden kan de minimaal benodigde oppervlakte worden aangevuld. De aanpassing van de minimum oppervlakte voor de basiswerkplek is als volgt:

  • voor een vlak voor uitleg van tekeningen: + 2 m2
  • voor een vrijstaande kast: + 1 m2
  • voor een (verrijdbaar) ladeblok: + 0,5 m2
  • voor een overlegmogelijkheid: + 1,5 m2 per persoon
  • voor het overige meubilair en apparatuur (printer e.d., archiefkasten ): + eigen oppervlakte + gebruiksoppervlakte

Voorbeeld

Voor een ruimte bedoeld voor drie personen die werken met een plat beeldscherm, inclusief 3 staande kasten en een printer is de totaal benodigde oppervlakte:

3 maal basiswerkplek

6 m2

18 m2

3 staande kasten

1 m2

3 m2

1 printer

1 m2

1 m2

Totaal

22 m2

De norm voor de basiswerkplek geldt alleen voor administratieve werkplekken die grote delen van de dag in gebruik zijn. Werkplekken die slechts één of twee uur per dag of slechts één dag per week in gebruik zijn, hoeven niet aan de normen te voldoen.