Gezondheid en welzijn

Werkplek en binnenmilieu

De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door: thuis, maar ook op kantoor. Het is dan ook van groot belang dat het binnenmilieu in onze gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich gezond en comfortabel voelen.

Hier vind je meer informatie over het belang van een goed binnenmilieu op de werkplek. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond van een aantal veel voorkomende klachten ten aanzien van temperatuur en vochtigheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Ook is informatie opgenomen over de oppervlakte van kantoorwerkplekken, de inrichting van (college)zalen en het gebruik en de plaats van printers ed. in relatie tot het binnenmilieu.