Alcohol

Hoeveel alcohol is teveel?

Geniet, maar drink met mate. Een bekende zinsnede, maar niet iedereen weet welke mate van alcoholgebruik nog verantwoord is. Mensen verschillen onderling in gewicht en grootte, waardoor de één wat meer alcohol kan verdragen dan de ander, maar in principe gelden de volgende regels voor verantwoord alcoholgebruik:

  • Twee standaardglazen per dag voor een vrouw;
  • Drie standaardglazen per dag voor een man;
  • Om te voorkomen dat het een gewoonte wordt is het belangrijk om minimaal twee dagen per week geen alcohol te drinken;
  • Drink niet bij vermoeidheid of als reactie op spanningen of andere persoonlijke problemen.

Effecten van alcoholgebruik

Alcohol komt via de slokdarm, de maag en de dunne darm in het bloed terecht, waarna het door het hele lichaam wordt verspreid. Zodra het de hersenen bereikt, voelt men zich bij de eerste twee glazen ontspannen, vrolijk en praat men makkelijker. Als men meer drinkt, wordt men zorgelozer, wordt het lastiger om situaties te beoordelen, gaat de reactiesnelheid omlaag en wordt de coördinatie van de spieren aangetast. Bij nog meer alcohol kan de vrolijke stemming omslaan in een neerslachtige of agressieve stemming. Men verdraagt alcohol beter naarmate men fysiek en mentaal vitaler is.

Vrouwen ondervinden de effecten van drank sneller dan mannen. Dat komt omdat zij gemiddeld iets minder lichaamsvocht hebben waardoor zij sneller een hoger promillage hebben.

Alcohol stimuleert de vochtafdrijving. Het vochtverlies veroorzaakt verschillende eigenschappen van een kater: de droge mond, het slappe vermoeide gevoel en waarschijnlijk de hoofdpijn. Daarnaast irriteert alcohol het maagslijmvlies, wat misselijkheid en overgeven tot gevolg kunnen hebben.

Ook binge-drinken (af en toe in korte tijd een grote hoeveelheid alcohol drinken) is ongezond: het kan leiden tot acuut nierfalen, hartaandoeningen en hersenbeschadigingen. Op langere termijn kan binge-drinken ook leiden tot aantastingen van het zenuwstelsel en hersenschade.

Eenmaal per week 15 glazen alcohol is ongezond. Vijf dagen 2 à 3 glazen hoeft geen probleem op te leveren. Alcohol heeft namelijk effect op verschillende organen, zoals de maag, de lever en de hersenen. Hoe meer alcohol in korte tijd in het lichaam wordt opgenomen, des te meer schade dit aan de organen kan berokkenen. Voorbeelden zijn gastritis (ontsteking van de maag) en levercirrose (beschadiging van de lever). Als je een keer wel veel drinkt, is het slim om twee dagen achter elkaar geen alcohol te drinken. Het lichaam kan zich dan herstellen.

Effecten overmatig alcoholgebruik

Langdurig teveel drinken kan ernstige gevolgen hebben. Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld ontsteking van het slijmvlies van slokdarm en de maag, beschadiging van de lever en schade aan hersenen en zenuwstelsel. Ook is er een duidelijk verband tussen bepaalde kankers en alcohol, met name kanker van de mond, keel, strottenhoofd en slokdarm.

Behalve lichamelijke effecten heeft overmatig alcoholgebruik ook invloed op maatschappelijk functioneren. Een probleemdrinker verzuimt tot zes keer meer dan een ander en heeft meer kans op een ongeval op het werk. Vijftien procent van alle verkeersdoden overlijdt bij een ongeval waarbij alcohol in het spel is. Dronken mensen worden gemakkelijk agressief: zo is dertig procent van alle vormen van vrouwenmishandeling terug te leiden tot alcoholmisbruik en kunnen overmatig alcoholgebruikers door hun agressie en ruzies in een isolement raken.