Gezondheid en welzijn

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Voor vragen over je arbeidsomstandigheden kun je in eerste instantie altijd terecht bij je leidinggevende en de VGM-coördinator van je faculteit of dienst. Daarnaast heb je als UT-werknemer vrije toegang tot het arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS) van de bedrijfsarts van Arbo Unie (de arbodienst van de UT).

Indien je vermoedt dat je gezondheidsklachten mogelijk verband houden met het werk kun je altijd het AOS bezoeken. Het kan dan zowel gaan over vragen over de risico's of effecten van het werk op de gezondheid, als vragen of problemen met de gezondheid die effect hebben op het (uitvoeren van) werk. Het AOS is vertrouwelijk en de UT wordt hierover alleen met jouw toestemming geïnformeerd.

Het AOS speelt een belangrijke rol in het preventieve zorgtraject en past goed in de ontwikkeling bij de UT om gezondheidsklachten te voorkomen in plaats van curatief te behandelen.

Via 088-2726312 kan een afspraak worden gemaakt voor het AOS.