Studieverenigingen organiseren jaarlijks een groot aantal activiteiten waarbij (licht)alcoholische dranken worden geschonken. De meeste van deze activiteiten vinden plaats in de borrelruimtes.  Ieder evenement waar (licht)alcoholische dranken geschonken worden, brengt bepaalde risico’s met zich mee vandaar de volgende richtlijn.