Health Check

Health check


LET OP: de health check is alleen mogelijk voor medewerkers van 50 jaar en ouder. Zij ontvangen eind oktober een persoonlijke uitnodiging.


Binnen het project Gezond en Sterk op het Werk biedt de UT dit jaar de Health Check aan medewerkers in de leeftijdscategorie 50 jaar en ouder aan. Deze wordt uitgevoerd door arbodienst Human Capital Care in samenwerking met praktijk voor (sport)fysiotherapie René Polman en het Sportcentrum. Inschrijven kan t/m 12 november.


Waarom de Health Check?
Met de Health Check kunnen eventuele gezondheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Bij deelname is het wel goed om te bedenken dat het een momentopname is; de Health Check signaleert gezondheidsproblemen of –risico’s op dat moment, maar heeft geen voorspellende waarde over jouw gezondheid in de toekomst.


Hoe ziet de Health Check er uit?
De totale check duurt 75 minuten. Tijdens het onderzoek worden je fysieke gesteldheid en conditie in kaart gebracht. Na het onderzoek volgt een eindgesprek van ongeveer 20 minuten met de arboverpleegkundige. Indien gewenst kun je je dan ook intekenen voor beweegadvies bij het Sportcentrum.


Waar en wanneer worden de Health Checks georganiseerd?
De Health Checks worden uitgevoerd op de campus in het gebouw van de arbodienst Human Capital Care (gebouw Linde) aan de Calslaan 17. Ze vinden plaats tussen maandag 17 en woensdag 26 november.


Belangrijk om te weten:

Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging. Hierin vind je een uitnodiging voor een agenda afspraak, wanneer deze wordt bevestigd komt de afspraak automatisch in je agenda.


Verder staat in de bevestiging informatie die belangrijk is om voorafgaand aan het onderzoek door te nemen.

De resultaten van de Health check zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Ze vallen onder het medisch beroepsgeheim.


Neem sportkleding mee voor de fietstest. Omkleden en douchen is mogelijk bij de arbodienst HCC.


Indien je in de weken voorafgaand aan het onderzoek ziek bent geweest, meld dit dan bij binnenkomst aan de verpleegkundige.


Na de Health Check is het mogelijk om je in te schrijven voor beweegadvies.

Hoe kun je je inschrijven?
Inschrijven kan t/m woensdag 12 november. Op de inschrijfpagina staan de beschikbare tijdstippen aangegeven.

Indien het door grote belangstelling niet mogelijk is om je in te schrijven, dan kun je een mail sturen naar gezondensterk@utwente.nl, vermeld hierin jouw naam en e-mailadres. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en zodra er een plek beschikbaar komt, word je geïnformeerd.


Inschrijven voor de Health Checks


Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je contact opnemen met Wilma Meijerink en Ingrid Bosscha, van Gezond en Sterk op het Werk. Zij zijn het beste te bereikbaar via gezondensterk@utwente.nl.