2013

Health Check 2013

LET OP: de health check is alleen mogelijk voor medewerkers van 40 t/m 49 jaar. Zij ontvangen eind oktober een persoonlijke uitnodiging.

Binnen het project gezond en sterk op het werk biedt de UT dit jaar de Health Check aan medewerkers in de leeftijdscategorie 40 t/m 49 jaar aan. Deze wordt uitgevoerd door arbodienst Human Capital Care in samenwerking met praktijk voor (sport)fysiotherapie René Polman en het Sportcentrum. In deze brief vind je meer informatie over de Health Check. Inschrijven kan tot 8 november.

Hoe kun je je inschrijven?

Inschrijven kan tot vrijdag 8 november. Op de inschrijfpagina staan de beschikbare tijdstippen aangegeven. Mocht het niet mogelijk zijn om een afspraak te maken tijdens de pauze of buiten werktijd, overleg dit dan met je leidinggevende.

Waarom de Health Check?

Met de Health Check kunnen eventuele gezondheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Door een gerichte aanpak is het mogelijk om de vastgestelde risico’s te beperken. Bij deelname is het wel goed om te bedenken dat het een momentopname is; de Health Check signaleert gezondheidsproblemen of –risico’s op dat moment, maar heeft geen voorspellende waarde over jouw gezondheid in de toekomst.

Hoe ziet de Health Check er uit?

De totale check duurt ruim een uur. Tijdens het onderzoek worden je fysieke gesteldheid en conditie in kaart gebracht. De specifieke onderdelen van de check, waaronder controle van urine en bloed, vind je in de bijlage bij deze brief. Na het onderzoek volgt een eindgesprek van ongeveer 15 minuten met de arboverpleegkundige. Indien gewenst kun je je dan ook intekenen voor beweegadvies bij het Sportcentrum.

Waar en wanneer worden de Health Checks georganiseerd?

De Health Checks worden uitgevoerd op de campus in het gebouw van de arbodienst HCC aan de Calslaan 17. Ze vinden plaats tussen maandag 18 en woensdag 27 november.

Indien het door grote belangstelling niet mogelijk is om je in te schrijven, dan kun je een mail sturen naar gezondensterk@utwente.nl, vermeld hierin jouw naam en e-mailadres. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en zodra er een plek beschikbaar komt, word je geïnformeerd.

Belangrijk om te weten:
Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging. Hierin vind je een uitnodiging voor een agenda afspraak, wanneer deze wordt bevestigd komt de afspraak automatisch in je agenda.

  • Om de hoogtegraad van je privacy te garanderen worden de inloggegevens voor de digitale vragenlijst per post, naar je huisadres verstuurd.
  • Het invullen van de vragenlijst is verplicht en neemt ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag. De vragenlijst is onderdeel van de Health Check en dient als input voor het eindgesprek.
  • Verder staat in de bevestiging informatie die belangrijk is om voorafgaand aan het onderzoek door te nemen. De resultaten van de Health check zijn vertrouwelijk en worden als zodanig behandeld. Ze vallen onder het medisch beroepsgeheim.
  • Neem sportkleding mee voor de fietstest. Omkleden en douchen is mogelijk bij de arbodienst HCC.
  • Indien je in de weken voorafgaand aan het onderzoek ziek bent geweest, meld dit dan bij binnenkomst aan de verpleegkundige.
  • Na de Health Check is het mogelijk om je in te schrijven voor beweegadvies.
  • Deelname aan deze uitgebreide Health Check maakt het meedoen aan de gezondheidstesten van de Gezonde Week overbodig. 

Heb je na het lezen van deze brief nog vragen, dan kun je contact opnemen met Wilma Meijerink en Ingrid Bosscha, van Gezond en Sterk op het Werk. Zij zijn het beste te bereikbaar via gezondensterk@utwente.nl.