15 januari t/m 17 februari 2018

*** For the English version please click here***

LET OP: de Health Check is alleen mogelijk voor medewerkers van geboortejaar 1940 t/m 1963.  
Medewerkers binnen deze doelgroep hebben persoonlijk een uitnodiging per email ontvangen. 

WAAROM DE HEALTH CHECK?

Met de Health Check kunnen eventuele gezondheidsrisico’s in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. Bij deelname is het wel goed om te bedenken dat het een momentopname is; de Health Check signaleert gezondheidsproblemen of –risico’s op dat moment, maar heeft geen voorspellende waarde over jouw gezondheid in de toekomst.

HOE ZIET DE HEALTH CHECK ER UIT?

Voorafgaand aan de afspraak willen we je vragen een vragenlijst in te vullen met een aantal algemene vragen over je gezondheid. 
De afspraak zelf voor de Health Check duurt 75 minuten. Tijdens het fysieke onderzoek worden je fysieke fitheid en conditie in kaart gebracht. Na het onderzoek volgt een eindgesprek met de arts. Indien gewenst kun je je dan ook intekenen voor vervolginterventies.

De Health Check wordt uitgevoerd door UT FIT in het Sportcentrum, in samenwerking met praktijk voor (sport)fysiotherapie Topvorm Twente.

Onderdelen Health Check:

1. Biometrie (uitvoering door arts);

 • Bloeddruk;
 • Hartslag;
 • Hart en longen beluisteren;
 • Bloedonderzoek (cholesterol*/glucose);
 • Urineonderzoek (glucose/eiwit);
 • Vetpercentage (d.m.v. huidplooimeting);
 • Buikomvangmeting;
 • Body Mass Index;
 • Rust ECG (hartfilmpje).

*algemeen cholesterol, geen onderscheid in LDL en HDL

2. Fysiofit (uitvoering fysiotherapeut Topvorm Twente)

 • Astrand Test (submaximale conditietest op de fiets);
 • Handknijpkracht.

3. Eindgesprek (uitvoering door arts)
Nabespreking van resultaten en bespreken eventuele vervolginterventies.

WAAR EN WANNEER WORDEN DE HEALTH CHECKS GEORGANISEERD?

De Health Checks vinden plaats vanaf maandag 15 januari t/m vrijdag 16 februari 2018. De Health Checks worden uitgevoerd op de campus in het Sportcentrum, De Hems 20 (Gebouw 49).

HOE KUN JE JE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan t/m woensdag 10 januari 2018 via deze link. Op de inschrijfpagina staan de beschikbare tijdstippen aangegeven. Voorgaande jaren waren de beschikbare plaatsen allemaal vol, het is daarom aan te raden om je vroegtijdig in te schrijven. Na inschrijving ontvang je per e-mail een bevestiging. Hierin vind je een uitnodiging voor een agenda afspraak, wanneer deze afspraak door jou wordt bevestigd komt de afspraak automatisch in je UT outlook agenda te staan.

Indien het niet mogelijk is je in te schrijven stuur dan een e-mail naar gezondensterk@utwente.nl. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst en zodra er een plek beschikbaar komt, word je geïnformeerd.

VERDERE INFORMATIE

Deelnemers ontvangen minimaal 1 week voorafgaand aan de Health Check een email met alle informatie die relevant is voor je afspraak. Onder andere wat je mee moet nemen, waar je vooraf rekening mee moet houden en wat te doen indien je verhinderd bent. 
Wij willen je dan ook vragen om alvast een vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar je afspraak.

PRIVACY

De Health Check wordt uitgevoerd door UT FIT. UT FIT is verplicht jouw anonimiteit te waarborgen. Resultaten van de Health Check worden als groepsrapportage aan de UT overhandigd. De Universiteit Twente heeft geen enkel inzicht in persoonlijke antwoorden en de resultaten zijn niet persoonlijk herleidbaar. Individuele resultaten ontvang je na het eindgesprek als schriftelijke rapportage mee.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je contact opnemen met Wilma Meijerink en Ingrid Bos-Bosscha van Gezond en Sterk op het Werk. Zij zijn het beste te bereiken via gezondensterk@utwente.nl.

Inschrijven kan via dit formulier.