De arbowet geeft brancheorganisaties de vrijheid om op brancheniveau een arbocatalogus samen te stellen. Daarin zijn instrumenten, methoden en oplossingen beschreven voor de belangrijkste werkgerelateerde gezondheidsrisico's in de branche. Door zelf een arbocatalogus op te stellen hebben werkgevers en werknemers meer invloed op het handhavingsbeleid van de arbeidsinspectie. De VSNU, vereniging van alle veertien Nederlandse universiteiten, en de werknemersorganisaties zijn vanaf 2007 bezig met een universitaire arbocatalogus. Deze bestaat uit negen deelcatalogi:

  • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)
  • Klachten van Arm, Nek en Schouder (KANS)
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Gevaarlijke stoffen
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Voorlichting, Onderricht & Toezicht (VO&T)
  • Proefdierallergie

De arbocatalogus is te vinden op de website van de VSNU.