Human Resources

Veiligheid & Gezondheid (V&G)

Heb jij een idee hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren?
Stuur je suggestie op!

VGMDe afdeling V&G zorgt voor optimale ondersteuning bij alle vraagstukken en verplichtingen met betrekking tot o.a. arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, ioniserende straling, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), bedrijfshulpverlening (BHV). Ons doel is het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van UT-medewerkers. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de VGM-coördinatoren in de faculteiten en diensten. Bij vragen of klachten over veiligheid en gezondheidzijn zijn, naast jouw leidinggevende, jouw eerste aanspreekpunt.

De rol van HR/V&G is initiëren, stimuleren, adviseren en controleren en waarborgen dat de ambitie van een veilige, gezonde en stimuleren werk- en studieomgeving wordt gerealiseerd. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met het primair proces.

Direct naaR: