Zie Human Resources

Veiligheid & Gezondheid (V&G) / V&G catalogus

UT-brede servive portal. Diensten, informatie en beleid op het gebied van Veiligheid & Gezondheid
Open Health & Safety service portal

De afdeling V&G zorgt voor optimale ondersteuning bij alle vraagstukken en verplichtingen met betrekking tot o.a. arbeidsomstandigheden, preventie en re-integratie, ioniserende straling, genetisch gemodificeerde organismen (GGO), bedrijfshulpverlening (BHV). Ons doel is het realiseren van een veilige, gezonde en duurzame werk- en studieomgeving en een positieve bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van UT-medewerkers. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de VG-coördinatoren in de faculteiten en diensten. Bij vragen of klachten over veiligheid en gezondheidzijn zijn, naast jouw leidinggevende, jouw eerste aanspreekpunt.

Direct naar

De UT wil iedereen een veilige werk- en studieomgeving bieden. Hiervoor heeft zij verschillende preventieve maatregelen ontwikkeld, gebaseerd op de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op deze website vindt je informatie hoe de UT veiligheidsaspecten heeft georganiseerd en op welke wijze je veilig kunt werken.

Ondanks alle maatregelen is er zo nu en dan toch sprake van een calamiteit. Bel in dat geval het alarmnummer (053-489)2222 en de bedrijfshulpverlening (BHV) wordt ingeschakeld.

De rol van HR-V&G is initiëren, stimuleren, adviseren en controleren en waarborgen dat de ambitie van een veilige, gezonde en stimuleren werk- en studieomgeving wordt gerealiseerd. Waar mogelijk doen we dit in samenwerking met het primair proces.

Gezondheid

Als Universiteit Twente vinden we het belangrijk dat werknemers met plezier, in een gezonde en veilige omgeving en op een gezonde en veilige manier hun werk uit kunnen voeren. Daarom treffen we verschillende maatregelen. Ons arbo-beleid legt bijvoorbeeld vast hoe we vorm geven aan werkplekonderzoeken, risico-inventarisaties en verzuimbegeleiding. Daarnaast zijn diverse richtlijnen vastgesteld die betrekking hebben op veilig werken. 

Met het oog op het verbeteren van de gezondheid en welzijn van onze medewerkers biedt de UT diverse activiteiten, zoals bedrijfssport, cursussen, health checks actieweken en stoelmassage. Daarnaast is informatie beschikbaar over een gezonde levensstijl. 

De UT neemt haar verantwoordelijkheid op dit gebied serieus. We hopen en verwachten van medewerkers dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen om gezond en veilig te werken en gebruik maken van de faciliteiten die de UT biedt.

Plan van aanpak werkdruk