Zie UT-flex

Studenten vrijwilligersregeling

UT


Inleiding

Ben je student en ga je incidenteel werkzaamheden verrichten voor de UT? Dan bestaat de mogelijkheid om je voor deze werkzaamheden fiscaal gunstig te belonen via de zogenaamde Vrijwilligersregeling (VWR). Je krijgt geen aanstelling bij de UT en er wordt geen belasting en premie ingehouden op de VWR-vergoeding. Je hoeft de VWR-vergoeding niet op te geven bij de Belastingdienst. Ook voor de hoogte van Huur- en Zorgverzekeringtoeslag telt de VWR-vergoeding niet mee.
Alle ingeschreven studenten van de Universiteit Twente kunnen gebruik maken van de VWR-regeling.

VWR is opgenomen in de webapplicatie UT flex 2.0. Je gebruikt je s-nummer om je in te loggen in de webapplicatie.

Algemeen

 • VWR is toe te passen bij incidentele en eenvoudige werkzaamheden met een beperkte omvang, zoals:
 • Voorlichting geven en/of meelopen tijdens voorlichtingsdagen;
 • flyers, posters, etc. verspreiden en/of ophangen;
 • ondersteuning bieden bij evenementen en feesten, zoals parkeerwachter, verkeersregelaar, ontvangen en begeleiden van gasten, garderobe werkzaamheden, bediening, etc.;
 • personen interviewen en/of incidenteel een artikel schrijven;
 • meewerken aan enquêtes en/of meewerken aan een onderzoek als proefpersoon/ simulatiepatiënt.

Twee manieren op je aan te melden voor een VWR-klus

 1. Je wordt gevraagd voor een VWR-klus. Een medewerker (de zogenaamde klusaanbieder) benadert je voor een VWR-klus, maakt de klus aan in de webapplicatie UT flex 2.0 en selecteert je voor deze klus. Een automatische mail wordt verzonden naar de Servicedesk HR. De medewerker van de Servicedesk HR accordeert en koppelt je aan de VWR-klus.
 2. Je gaat zelf actief op zoek naar een geschikte en beschikbare klus en raadpleegt de webapplicatie UT flex 2.0. Zodra je een geschikte klus hebt gevonden, neem je contact op met de contactpersoon van de klus. De contactpersoon dient een verzoek in bij de Servicedesk HR om je aan de klus te koppelen.

Aandachtspunten

 • Je mag maximaal € 125,-- declareren per maand bij een VWR-klus, € 1.500,-- op jaarbasis.
 • Een VWR-klus kent een uurtarief of een vaste vergoeding (fixed price).
 • De VRW-klus moet binnen 3 maanden na verrichting van de werkzaamheden worden gedeclareerd en goedgekeurd.
 • Goedgekeurde uren vóór de 10e van de maand garandeert een uitbetaling in dezelfde maand.
 • Uitbetaling vindt rond 24e van de maand plaats.
 • Heb je naast je VWR-klus ook een UT flex aanstelling en vinden de uitbetalingen gelijktijdig plaats? De VWR-vergoeding wordt dan als “extra werkzaamheden” uitbetaald (geen netto bedrag!), waarover belasting en premies wordt geheven.
 • Heb je meerdere klussen en één klus is niet op tijd goedgekeurd? Uitbetaling stagneert, met andere woorden, alle klussen over één periode moeten zijn goedgekeurd om tot uitbetaling over te kunnen gaan.

Heb je nog vragen over UT flex 2.0, neem dan contact op met de Servicedesk HR via utflex@utwente.nl of via 489 8011.