Specifiek voor Duitse studenten (for German students)

Duitse studentassistenten en de Zorgverzekeringswet

zorgtoeslag

U hebt een dienstverband als student-assistent met de Universiteit Twente. Omdat de Universiteit Twente een openbare universiteit is, bent u werkzaam binnen een publiekrechtelijke dienstbetrekking. Dit betekent dat tijdens uw dienstverband de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving op u van toepassing is en dat u van rechtswege onder de reikwijdte van de Nederlandse Zorgverzekeringswet valt. U moet daarom een ziektekostenverzekering (basisverzekering) afsluiten die voldoet aan de eisen die deze wet stelt. Het doet daarbij niet ter zake of u in Nederland of in Duitsland woont. Evenmin is van belang of u uw werkzaamheden feitelijk in Nederland of in Duitsland verricht. Bij niet verzekeren riskeert u een boete.

Vanaf de ingangsdatum van uw Nederlandse ziektekostenverzekering (datum indiensttreding), moet uw Duitse ziektekostenverzekering (tijdelijk) worden stopgezet.

Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage van de overheid voor uw ziektekostenverzekering. U kunt deze ‘zorgtoeslag’ aanvragen via de website van de Belastingdienst in Nederland: www.toeslagen.nl

Woont u in Duitsland en wilt u gebruik blijven maken van medische zorg in Duitsland, dan kunt u zich laten inschrijven bij een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Hiertoe moet u bij het afsluiten van een Nederlandse ziektekostenverzekering een E 106 formulier invullen. Met dit formulier meldt de Nederlandse zorgverzekeraar u aan bij de Krankenkasse van uw keuze. U betaalt voor uw ziektekostenverzekering uitsluitend premie aan de Nederlandse zorgverzekeraar. De inschrijving bij de Krankenkasse is gratis.

Na inschrijving bij een Krankenkasse hebt u recht op alle zorg uit de zorgpolis van de Nederlandse zorgverzekeraar, zowel in Nederland als in Duitsland. De vergoeding van deze zorg is naar Nederlandse maatstaven. Dit kan betekenen dat niet alle kosten die in Duitsland zijn gemaakt, volledig worden vergoed. Op grond van uw (gratis) inschrijving bij een Krankenkasse hebt u bovendien recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van Duitsland (woonlandpakket).