UT-flex

Aanpassingen UT Flex beleid vanaf 1 juli 2016

Naar aanleiding van nieuwe cao-bepalingen verandert de situatie van student-oproepkrachten met ingang van 1 juli 2016. Wij willen je hier graag van op de hoogte stellen. Alle betreffende UT Flex studenten zijn hierover inmiddels persoonlijk per mail geïnformeerd. Tevens is de informatie te vinden op zowel de HR site als de studentenportal.

UT Flex

De Universiteit Twente biedt studenten de mogelijkheid om klussen uit te voeren via UT Flex.
Voor de student een kans om iets bij te verdienen en ervaring op te doen, voor ons een manier om de student te betrekken bij verschillende bedrijfsprocessen binnen de universiteit.
Wordt de student in UT Flex gekoppeld aan een klus, dan krijg hij voor de periode dat hij de klus verricht, een tijdelijk dienstverband.

Wat verandert er?

Op dit moment kan de universiteit tijdelijke dienstverbanden van student-assistenten en student-oproepkrachten in UT Flex onbeperkt verlengen.
Voor student-oproepkrachten verandert dit op 1 juli 2016. Vanaf deze datum kan het zijn dat een student-oproepkracht recht krijgt op een vast dienstverband. Dit geldt in de volgende situaties:

  • Student is langer dan twee jaar werkzaam als student-oproepkracht, zonder tussentijdse onderbreking van zes maanden en één dag.
  • Student heeft zonder tussentijdse onderbreking van zes maanden en één dag via UT Flex meer dan drie opeenvolgende klussen als student-oproepkracht (dus niet student-assistent of student-vrijwilliger).

Let op! Voor student-assistenten verandert er niets!

De UT vindt het geen probleem om de student-oproepkracht via UT Flex een vast dienstverband te geven. Wel is UT Flex alleen bedoeld voor studenten die zijn ingeschreven bij de UT. Het vaste dienstverband eindigt zodra de studie is afgerond of tussentijds is beëindigd. Hiermee maakt de UT de weg vrij voor nieuwe studenten die een kans krijgen om klussen te gaan doen voor de UT.

Wat betekent dit voor de student-oproepkracht?

  • Ontstaat er op grond van het arbeidsverleden bij een koppeling aan een nieuwe klus een vast dienstverband als student-oproepkracht? Dan ontvangt de student automatisch een bevestiging van het vaste dienstverband. Bij deze bevestiging ontvangt hij tevens een ‘Verklaring beëindiging dienstverband student-oproepkracht bij einde studie’. Door ondertekening van dit document, verklaart de student zelf ontslag te nemen uit het vaste dienstverband als student-oproepkracht, zodra hij niet meer bij de UT staat ingeschreven als student.
  • Na ontvangst van de getekende ‘Verklaring beëindiging dienstverband student-oproepkracht bij einde studie’ wordt de nieuwe klus in UT Flex geactiveerd. Pas dan kan de student de gewerkte uren registreren en aanbieden.
  • Bij einde van de studie ontvangt de student een schriftelijke bevestiging van het ontslag op eigen verzoek uit het vaste dienstverband als student-oproepkracht.
  • Een vast dienstverband als student-oproepkracht kan niet worden gecombineerd met de Vrijwilligersregeling. In UT Flex wordt deze optie geblokkeerd zodra er een vast dienstverband wordt verleend. De student kan naast een vast dienstverband als student-oproepkracht wel klussen doen als student-assistent.

Koppelingen vanaf 1 juli 2016

Wil je vanaf 1 juli 2016 student-oproepkrachten en/of student-assistenten klussen laten verrichten via UT Flex? Stuur dan z.s.m. een koppelverzoek/koppelverzoeken in naar de Servicedesk HR via utflex@utwente.nl. Medewerkers van de Servicedesk HR zorgen er voor dat studenten opnieuw worden gekoppeld aan de klus(sen).
Heb jij zelf nog vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk HR of stuur een e-mail naar utflex@utwente.nl.