Zorgvuldige en transparante werving en selectie komt o.a. tot uiting in het beleid met betrekking tot screening. Uitgangspunt bij het screeningbeleid is de norm dat bij iedere werving en selectieprocedure gescreend wordt, onafhankelijk van de functie. Als norm hanteert de UT, alvorens het aanstellen van een medewerker, dat HR de volgende gegevens opvraagt van de kandidaat: kopie diploma’s, verklaring omtrent gedrag, integriteitsverklaring (gebaseerd op de integriteitscode van de UT). Deze documenten worden bewaard in het personeelsdossier. De leidinggevende vraagt daarnaast referenten op en toetst hoe de kandidaat zich presenteert op internet. In het bijzonder is een aantal functies gewaardeerd als kwetsbare functie. Hierbij zal een zwaardere screening van toepassing zijn.

Download: notitie screening (PDF)