Internationalisering

Zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben.

Nederlandse basiszorgverzekering

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld als een medewerker een betaalde aanstelling heeft, is hij verplicht een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten. Net zoals iedere Nederlandse ingezetene mag hij in dat geval zelf beslissen met welke verzekeraar hij in zee gaat.

De Universiteit Twente heeft voor haar medewerkers en hun gezinsleden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. Meer informatie over de collectieve zorgverzekering UT is verkrijgbaar via de volgende link: Collectieve zorgverzekering UT

Zorgverzekeraars moeten iedereen tegen een vaste premie voor een basisverzekering accepteren. Jongeren tot 18 jaar betalen deze premie niet.

Mensen met een laag inkomen kunnen soms zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming voor de kosten van de zorgverzekering.

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld als onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker, Mocht dit stroomschema geen uitsluitsel bieden, dan kan de student de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vragen om te beoordelen of hij deelnemer is aan de Nederlandse volksverzekeringen. Als dat zo is, heeft de student het recht en de plicht om een basisverzekering uit te nemen.

Andere (particuliere) ziektekostenverzekeringen

Personen voor wie de verplichting tot het afsluiten van de Nederlandse basis zorgverzekering niet geldt, bijvoorbeeld voor de onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker,, en voor wie de verzekering uit het thuisland in Nederland geen dekking biedt, moet een andere ziektekostenverzekering afsluiten. Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden polissen aan voor internationale verzekeringen. De Universiteit Twente heeft de verzekeringspakketten en – voorwaarden van AON gecontroleerd:

AON insurance

De HR afdeling van uw faculteit kan u informeren of u verplicht bent een Nederlandse basiszorgverzekering af te sluiten.