Visa en verblijfsvergunning

Einde verblijfsvergunning

Wat te doen bij het verlaten van Nederland ?

Als de verblijfsvergunning verloopt en Nederland verlaat, dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

  • uitschrijven uit de GBA van de gemeente waar u woont
  • opzeggen zorgverzekering
  • terugsturen van de verblijfspas aan de IND

Wat te doen als de vergunning verloopt en toch weer in Nederland moet inreizen ?

Als de geldigheid van de verblijfsvergunning is verlopen op moment van terugkeer naar Nederland, is het noodzakelijk om een terugkeervisum aan te vragen. Hiervoor kan een afspraak bij de IND worden gemaakt. Wel dient er bij de IND een verlengingsaanvraag te zijn ingediend op het moment van aanvraag terugkeervisum.

Voor deze aanvraag geldt een legestarief. De leges kan je nalezen in de [externe link]legeswijzer van de IND.