Familiezaken

Een familie en gezinslid naar Nederland halen

Je wilt jouw echtgeno(o)te en/of kind naar Nederland halen voor een verblijf van meer dan 3 maanden. Jij of je echtgeno(o)t(e) moet hiervoor een verblijfsvergunning aanvragen voor verblijf als familie- of gezinslid. Het is mogelijk de procedure voor Toegang en Verblijf voor jouw gezinslid via het HR International Service Team te laten lopen. Hiervoor kun je contact opnemen met een van de medewerkers.

De werknemer is referent voor zijn of haar gezinsleden. Dit brengt een aantal verplichtingen met zich mee. De rechten en plichten van het referent zijn liggen bij de werknemer bij wie de gezinsleden gaan verblijven. Voor meer informatie kun je de brochure 'familie en gezin' van de IND doorlezen.

Als de gezinsleden gelijktijdig met je inreizen zal de afdeling HR International Service Team altijd de procedure voor Toegang en Verblijf voor jou en jouw gezinsleden voeren.

Je wilt een familie- of gezinslid naar Nederland halen voor een periode korter dan 3 maanden. In dat geval dient het familielid zelf een kort verblijf visum aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of Consulaat in het land van herkomst.