Voor gezinsleden die langer dan 90 dagen in Nederland willen verblijven en niet afkomstig zijn uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is een verblijfsvergunning nodig. Er gelden een aantal voorwaarden voor deze verblijfsvergunning.

Conform de rechten en plichten van het Modern Migratiebeleid is de hoofdaanvrager referent. Hetgeen betekent dat de hoofdaanvrager verantwoordelijk is voor zijn gezinsleden aangaande de verblijfsvergunning. Office Foreign Employees assisteert wel bij deze aanvragen.