Recruitment & internationalisering

HR International Services

Als je werk hebt gevonden in Nederland, dan heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort tot de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. De Universiteit Twente zal zorgdragen voor de aanvraag van het inreisvisum en rechtmatig verblijf in Nederland.

Medewerkers met diverse nationaliteiten zijn werkzaam bij de UT. Alvorens (internationale) medewerkers bij de UT kunnen starten dienen ze goed voorbereid te zijn en te beschikken over de juiste documenten en vergunningen. De medewerkers van HR International Services zijn gespecialiseerd in de Nederlandse immigratieprocedures. Zij zijn (eind)verantwoordelijk voor de visa- en verblijfsvergunningaanvragen en de werkvergunningsaanvragen van aankomende en huidige internationale, gastonderzoekers en werknemers. Daarnaast verstrekt HR International Service Team informatie over wonen en werken in Nederland.

Contact en vragen 

Kunnen wij je helpen?
HR International Service Team
Locatie: Spiegel, vloer 5