Je wilt in Nederland werken. Hiervoor heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je uit een land komt dat behoort tot de Europese Unie (EU), De Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Deze landen zijn lid van de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER): EU/EER-land.  Heb je de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland dan heeft u geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken.

Het HR International Service Team van de Universiteit Twente zal zorgdragen voor de aanvraag van het inreisvisum en rechtmatig verblijf in Nederland. 

Bij de Universiteit Twente zijn er medewerkers met diverse nationaliteiten werkzaam. Alvorens (internationale) medewerkers bij de Universiteit Twente kunnen starten dienen ze goed voorbereid te zijn en te beschikken over de juiste documenten en vergunningen. De medewerkers van het HR International Service Team zijn gespecialiseerd in de Nederlandse immigratieprocedures. Zij zijn (eind)verantwoordelijk voor de visa- en verblijfsvergunningaanvragen en de werkvergunningsaanvragen van aankomende, huidige internationale gastonderzoekers en werknemers. Daarnaast verstrekt het HR International Service Team informatie over wonen en werken in Nederland.

Contact en vragen 

Kunnen wij je helpen?
HR International Service Team
Locatie: Spiegel, vloer 5
Alle gerelateerde onderwerpen vind je in de de categorie 'internationalisering' in de HR-dienstencatalogus
Open dienstencatalogus