Recruitment & internationalisering

Recruitment & internationalisering

Een diploma behaald bij een onderwijsinstelling buiten Nederland dient gewaardeerd te worden. Dit met het oog op instroom tot de arbeidsmarkt. De waardering bevat informatie voor werkgevers, onderwijsinstellingen en de diplomahouder zelf om te bezien of voldaan wordt aan het gewenste opleidingsniveau passend bij de arbeid.

De diplomawaardering vindt doorgaans plaatst aan het begin van de plaatsing bij de Universiteit. De waardering wordt uitgevoerd door Admission Office by International Office.

Als je naar het buitenland gaat voor arbeid of studie, dan vragen veel landen bij erkenningsverzoeken om legalisatie van een diploma, die is behaald bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Legalisatie houdt in dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en de handtekening op het document inderdaad van de ondertekenaar is. Hierdoor weten buitenlandse autoriteiten dat het document rechtsgeldig is.

Voor meer informatie hiervoor Diplomawaardering Nederlands diploma.