Bekijk ons actuele vacatureaanbod!

Zie Human Resources

Recruitment en internationalisering

recruitment

De UT streeft naar een hoge kwaliteit van haar onderwijs, onderzoek en ondersteuning. Het aantrekken en selecteren van talent is hierin cruciaal.

HR biedt leidinggevenden en leden van wervings- en selectiecommissies handreikingen voor het professioneel werven en selecteren, zoals advies over: doelgroepgericht werven, het opstellen van een wervend kandidaten profiel, competentie gericht selecteren, selectie gesprekstechnieken en hoe gebruik te maken van aanvullende methoden van selectie. De Universiteit Twente handelt conform de NVP Sollicitatie code waarin transparante en eerlijke werving en selectie centraal staat. Bij het aanstellen van nieuwe OBP medewerkers is screening onderdeel van de selectieprocedure. Zorgvuldige en transparante werving en selectie komt onder andere tot uiting in het screening beleid.

Bij het aantrekken van internationale medewerkers is International Service Team verantwoordelijk voor het begeleiden van de visa procedures.