Human Resources

Informatie specifiek voor promovendi

promovendi

Sinds 1 jan 2014 is het statuut voor promovendi van kracht. Alle nieuwe promovendi vanaf 1 januari 2014 dienen zich bij aanvang te laten registreren bij Twente Graduate School (TGS) en gebruiken het promovendivolgsysteem (ProDoc) gedurende hun gehele promotieprogramma.

Het nieuwe promovendistatuut geldt voor alle promovendi. Wel gelden voor promovendi die vóór 1 januari 2014 zijn gestart, de afspraken en verplichtingen die bestonden toen zij begonnen aan hun promotieprogramma. Hieronder vallen o.a. het opleidings- en begeleidingsplan, de beoordeling en het jaargesprek.

Formulieren

Alle promovendi die na 1 januari 2014 zijn gestart krijgen een ProDoc account (‘single login’ met UT m-number and password) en worden uitgenodigd voor een informatief gesprek bij TGS. Deze promovendi vullen de formulieren (bijv. Training- and Supervision Plan, evaluatie/beoordeling of voortgangsgesprek) digitaal in volgens de workflow van ProDoc.

Medewerker-promovendi die vóór 1-1-2014 zijn gestart met hun promotietraject en die niet in ProDoc zijn geregistreerd, kunnen nog gebruik maken van onderstaande formulieren voor medewerker-promovendi.

Curussen voor promovendi

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan professionele ontwikkeling heeft het Centre for Training and Development (CTD) een breed aanbod van trainingen voor zowel promovendi als postdocs. Daarnaast is het mogelijk om meer te weten te komen over lesgeven en zelfs om je lesbevoegdheid te halen tijdens je promotieperiode.

Promovendi voor de klas

Hoe werk je met een klas? Hoe leren leerlingen? En op welke wijze breng je een vak het beste over? Ben jij ook altijd benieuwd geweest naar het antwoord op bovenstaande vragen, dan is ‘Promovendi voor de klas’ misschien iets voor jou! Bezoek voor meer informatie de website van Twente Graduate School.