Zie Human Resources

Informatie specifiek voor promovendi

promovendi

Sinds 1 jan 2014 is het statuut voor promovendi van kracht. Alle nieuwe promovendi vanaf 1 januari 2014 dienen zich bij aanvang te laten registreren bij Twente Graduate School (TGS) en gebruiken het promovendivolgsysteem (Hora Finita) gedurende hun gehele promotieprogramma.

Het nieuwe promovendistatuut geldt voor alle promovendi. Wel gelden voor promovendi die vóór 1 januari 2014 zijn gestart, de afspraken en verplichtingen die bestonden toen zij begonnen aan hun promotieprogramma. Hieronder vallen o.a. het opleidings- en begeleidingsplan, de beoordeling en het jaargesprek. Voor meer informatie over promoveren verwijzen wij u naar de website van de Twente Graduate School