Zie Human Resources

Overzicht organisatie

organisatie

De UT staat voor het aantrekken, ontwikkelen en uitdagen van (wetenschappelijk) talent. Een University of Talent. Een inspirerende omgeving waar ondernemerschap, samenwerken en betrokkenheid intrinsieke waarden zijn. Een krachtige positie op de (inter-)nationale arbeidsmarkt zorgt ervoor dat onderzoeks- onderwijs- en ondersteunend talent zich aan de UT bindt. Door maatwerk in ontwikkeling, coaching en opleiding wordt talent gestimuleerd te investeren in zichzelf en de organisatie.

Het eerste aanspreekpunt voor medewerkers van de UT zijn de HR-functionarissen in de faculteiten en eenheden. Bij specifieke vragen kan worden doorverwezen naar een medewerker van HR op centraal niveau. Meer informatie over deze medewerkers is hieronder te vinden. Daarnaast staat op intranet een smoelenboek van alle medewerkers op centraal niveau.