Algemene adviezen zomerwarmte

Er moet rekening gehouden worden met het feit, dat warmte door iedereen anders beleefd en ervaren wordt. Het opstellen van ‘regels’ op dit gebied is dan ook moeilijk.

In het algemeen worden echter de volgende praktische vuistregels gehanteerd om de werkzaamheden bij verschillende omgevingstemperatuur te nuanceren om passende maatregelen te treffen:

Bij de maximale temperatuur, bijvoorbeeld 30 oC zittend kantoorwerk, wordt bedoeld dat meer dan 2 uur de binnentemperatuur hoger is dan 30 oC. In feite is aan dit maximum geen risico verbonden voor gezonde werknemers, de productiviteit bij een dergelijke temperatuur loopt echter wel aanzienlijk terug. Daar deze temperaturen duidelijk zeer oncomfortabel zijn, is aandacht hiervoor verstandig.

TIJDELIJKE MAATREGELEN:

1. BRON AANPAK:

 • warmte producerende apparaten zoveel mogelijk uitzetten;
 • uitschakelen of verminderen van de verlichting in de werkruimte;
 • afzuigen van warmte;
 • consequent en juist toepassen van zonwering, buiten zonwering is effectiever dan binnen zonwering;
 • verhogen van ventilatie (alleen als het binnen warmer is dan buiten);
 • plaatsen van extra ventilatie en/of ventilatoren. Wees terughoudend met het plaatsen van mobiele airconditioners. Deze veroorzaken vaak tocht, maken lawaai, kunnen microbiologische verontreinigd raken en gebruiken erg veel energie;
 • platte daken natmaken ter koeling, plaatsing van wit zeil als zonnescherm.

2. ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

 • korter werken, zo kort mogelijk aaneengesloten werken;
 • vaker pauzeren, zo mogelijk in koele ruimtes: toepassen van tropenrooster. Veel werknemers op de UT kunnen gebruikmaken van variabele begin- en eindtijden. 's Ochtends is het koeler dan 's middags, wie eerder begint, kan ook eerder naar huis. 

3. AAN DE MENS

 • aangepaste kleding;
 • veel drinken, denk ook aan zouten en mineralen;
 • géén alcohol;
 • buiten: hoofd bedekken en gebruik zonnecrème;
 • bij medische problemen: advies bedrijfsarts vragen (zie ook onder 4). 

4. OVERIG

Flexibel omgaan met klachten en wensen van medewerkers en studenten. Extra alertheid wordt gevraagd bij personen, die:

 • een ziekte hebben, bijvoorbeeld suikerziekte, een hart- of longaandoening;
 • na ziekte, nog niet helemaal ‘de oude’ zijn;
 • last hebben van een hoge bloeddruk;
 • zwanger zijn;
 • problemen hebben met overgewicht;
 • een gevoelige huid hebben;
 • medicijnen gebruiken;
 • algemeen: een niet optimale conditie hebben. 

[1] werkzaamheden in een werkplaats en expeditie, tillen en dragen, onder extreme omstandigheden.

[2] bij gemiddelde luchtvochtigheid