ONTWIKKELASSESSMENT

Voor wie?
Medewerkers die willen ontdekken waar hun kwaliteiten liggen in de huidige of toekomstige (geambieerde) functie én die handvatten willen hebben hoe ze zich hierin kunnen ontwikkelen.

Doel
Dit assessment biedt inzicht in de eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, gerelateerd aan de huidige of toekomstige (geambieerde) functie. Deelnemers worden ondersteund door een ervaren en gespecialiseerde (loopbaan) psycholoog.

Werkwijze
Deelname aan het assessment vindt plaats via een intake bij het CDC. Het assessment start met het in kaart brengen van de diverse competenties die voor de functie vereist zijn. Met behulp van vragenlijsten, cognitieve capaciteitentests, praktijksimulaties en een interview worden de kwaliteiten en de ontwikkelmogelijkheden van de medewerker geanalyseerd. Dit leidt tot een betrouwbaar beeld van de mogelijkheden, in de vorm van een rapportage met beoordeling en adviezen. Het advies aan elke deelnemer is om de rapportage te bespreken met de leidinggevende en/of HR- of CDC adviseur maar de deelnemer beslist daar ‘als eigenaar’ altijd zelf over.

Duur en tijdsbesteding
2 dagdelen (totaal: 8 uur) uitvoering. Een deel hiervan betreft het invullen van (persoonlijkheid) vragenlijsten die thuis kunnen worden ingevuld.

Data
Doorlopend (op afspraak)

Kosten
Aan dit assessment zijn geen kosten verbonden. Voor deelname is wel toestemming nodig van de leidinggevende.

Begeleiding
Pascal de Wijngaert, ervaren psycholoog
Kantoor: Kennispark Twente, Capitool 50, 7521 PL Enschede
linkedIn: pascaldewijngaert
www.dewijngaert.nl

Informatie en aanmelding
Bij Career Development Centre, door betrokken HR adviseur en/of direct leidinggevende.
Career Development Centre HR
Telefoon: 053-489 8010
E-mail: m.j.h.rietman@utwente.nl