CAPACITEITEN- EN AMBITIESCAN

Voor wie?

Medewerkers van de UT, die meer inzicht in de eigen capaciteiten, ambitie(s) en (loopbaan) mogelijkheden willen verkrijgen.

Data

Doorlopend (op afspraak)

Doel

Deze scan biedt inzicht én een betrouwbaar perspectief op de eigen kwaliteiten, ambities en (loopbaan) mogelijkheden. Deelnemers worden ondersteund door een gespecialiseerde, ervaren (loopbaan) psycholoog.

Kosten

Aan de scan zijn geen kosten verbonden. Voor deelname is toestemming benodigd van de direct leidinggevende.

Werkwijze

Deelname aan de scan vindt plaats via een intake bij het CDC. De scan start met het vaststellen van de te onderzoeken vragen. Voor zover noodzakelijk worden aanvullende valide tests ingezet. De uitvoering van de scan leidt tot het in kaart brengen van de ambities en talenten en wordt ondersteund met een rapportage. Het advies aan elke deelnemer is om de rapportage te bespreken met de leidinggevende en/of HR- of CDC-adviseur maar de deelnemer beslist daar ‘als eigenaar’ altijd zelf over.

Begeleiding

Pascal de Wijngaert, ervaren psycholoog.

Duur en tijdsbesteding

1 dagdeel (4 uur) uitvoering en enkele uren voorbereidingstijd; dit is afhankelijk van de te onderzoeken vragen en het (eventueel) hanteren van digitale vragenlijsten.

Aanmelding

Bij Career Development Centre, door betrokken HR adviseur en/of direct leidinggevende.

Locatie

De Wijngaert HR Dienstverlening, gevestigd aan de Hengelosestraat 511

Informatie

Career Development Centre HR

Telefoon: 053-489 8010

E-mail: Marjolein Rietman