Digitale LoopbaanscanDe Loopbaanscan is een - online beschikbaar - digitaal loopbaaninstrument dat geschikt is voor het uitvoeren van een check op je eigen loopbaan. De vraag of je werk nog steeds aansluit bij jouw ambities kun je hiermee beter beantwoorden. Daarnaast biedt de uitkomst van de scan je meer zelfinzicht en ondersteuning bij het verder vormgeven van de eigen loopbaan.


Het invullen van de Loopbaanscan vereist concentratie en een rustige ‘werkplek’ en vergt ongeveer 2 uur. De Loopbaanscan bestaat uit een aantal verschillende modules. Het doorlopen van deze modules resulteert in het formuleren van een (mogelijk) persoonlijk actieplan.


Aanvraag deelname

Voor deelname aan de Loopbaanscan is de instemming van je leidinggevende en de HR adviseur van je eenheid nodig. Op verzoek van de HR adviseur ontvang je van een medewerker van het Career Development Centre een login voor de Loopbaanscan.


Het bespreken van de resultaten van de loopbaanscan met je leidinggevende vormt een belangrijke afsluiting. De resultaten van de scan kunnen dienen als vertrekpunt voor een gesprek over je huidige of toekomstige functie. Eventueel kan hierbij de HR adviseur worden ingeschakeld, of een loopbaanadviseur van het Career Development Centre.Meer weten? Dat kan.


Informatie

Marjolein Rietman of Akkelien Bergsma

Career Development Centre HR

Telefoon: 053-489 8010 / 6721

m.j.h.rietman@utwente.nl

a.b.g.bergsma@utwente.nl