Voor leidinggevenden

Individuele ontwikkeling en het jaargesprek

Een goed moment om ook met elkaar in gesprek te gaan over persoonlijke ontwikkeling is het jaargesprek. Je kijkt tijdens het gesprek niet alleen naar het functioneren, maar juist ook naar de gewenste ontwikkeling voor de korte en lange termijn.

Heb je als leidinggevende behoefte om breder feedback te krijgen op de competentieontwikkeling van je medewerker, dan is er de mogelijkheid om een 360-graden feedbackinstrument uit te zetten. Met dit Digitale Feedback Instrument kan een medewerker de mensen waarmee hij samenwerkt feedback vragen op samen gekozen competenties. Dit kunnen de competenties zijn behorende bij het huidige ufo-profiel of bijvoorbeeld de competenties behorende bij een volgende stap.

Om jou als leidinggevende te ondersteunen in het voeren van een ontwikkelingsgericht (jaar)gesprek kun je altijd advies vragen aan je HR-adviseur. Daarnaast is er de mogelijkheid voor het volgen van een training jaargesprekken en het lezen van de online informatie over het jaargesprek.