Op deze pagina vind je de UT- en externe netwerken voor vrouwen.

De drie UT-netwerken voor vrouwen zijn in het leven geroepen om de belangen van vrouwen op de UT te behartigen. De UT stimuleert en ondersteunt de netwerken bij de uitvoering van hun activiteiten en moedigt deelname aan.

Het Female Faculty Network Twente (FFNT) richt zich specifiek op het wetenschappelijk personeel, het OBP Vrouwen Netwerk (OBP-VN) heeft het ondersteunend en beheerspersoneel als doelgroep. De activiteiten van beide netwerken bestaan uit gevarieerde trainingen, lezingen, en netwerkactiviteiten, gericht op verdere professionele ontwikkeling van vrouwen. De vragen en behoeften van vrouwen zijn leidend in het aanbod.

Het Ambassadeursnetwerk werd ingesteld door het CvB en bestaat uit leden die zich willen inzetten om de doorstroom van vrouwen naar topfuncties binnen de UT te bevorderen. Het netwerk adviseert het CvB over maatregelen die de doorstroom van vrouwen bevorderen en monitort de uitvoering van het beleid binnen de faculteiten en diensten. Ook beoordeelt het Ambassadeursnetwerk de aanvragen voor het UT Incentive Fund. 

De netwerken hebben gemeen dat ze actief het belang van gender awareness uitdragen, zowel binnen als buiten de UT.

Tot slot op deze pagina een –niet uitputtend- overzichtje van nationale netwerken die vrouwen ondersteunen in hun loopbaan.

Externe netwerken

NEDERLAND

BUITENLAND