De UT heeft zich als doel gesteld dat het onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau is en dat de kennis en de oplossingen die we leveren het verschil maken. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij een actief talentbeleid voeren zodat we een aantrekkelijke werkgever blijven voor het talent in huis en voor nieuw talent.

We investeren continu in de ontwikkeling van alle UT-medewerkers en we besteden aandacht aan een aantal specifieke groepen. Via het tenure-tracksysteem ondersteunen we gericht de doorgroei van talentvolle wetenschappers naar hoogleraarschap.

Daarnaast bevorderen we de doorstroom van vrouwen naar de top van onze organisatie in de overtuiging dat een divers samengestelde organisatie betere bedrijfsresultaten behaald. Bovendien voelen we als universiteit de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan meer vrouwelijke rolmodellen in de wetenschap en op andere sleutelposities.