Leidinggeven is een vak waarbij je van vele markten thuis dient te zijn: visie vormen, samenwerken, motiveren, coachen, ondernemen en innoveren. Als leidinggevende ondersteun je de professionals in je team bij het realiseren van resultaten én bij hun eigen professionele ontwikkeling. Krachtig leiderschap houdt in dat je, soms tegen de storm in, sturing en energie blijft geven aan mensen en processen.

De UT vindt het belangrijk om blijvend te investeren in de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie. Het Center for Training en Development biedt diverse leergangen en trainingen voor leidinggevenden. Ook informatie over executive coaching (individueel) is op deze pagina beschikbaar.