Pilot Performance Management bij CES en HR

Doelen stellen maakt mensen succesvoller en medewerkers die doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben leveren betere prestaties. Om die reden professionaliseert de UT haar jaargesprekscyclus.

De diensten CES en HR starten met een pilot in mei 2015. Met ingang van 2016 gaan alle diensten van de UT op dezelfde wijze werken met de gesprekscyclus. Op deze site vind je de informatie die je nodig hebt voor de jaargesprekscyclus.

Met de nieuwe manier van werken streven we naar:

  • Verbinding tussen organisatiedoelen en individuele doelen
  • Een Jaargesprek dat onderdeel is van de dagelijkse sturing op resultaten
  • Concrete resultaatafspraken en meer focus op ontwikkeling
  • Inzicht op teamniveau in de prestaties en het potentieel van teamleden

Wil je direct naar de applicatie voor het vastleggen van het jaargesprek klik dan hier.