De UT zet actief in op internationalisering en hierdoor wordt de Engelse taalvaardigheid van UT medewerkers steeds belangrijker. Om dit te ondersteunen is sinds 2005 het taalbeleid van kracht. Focus van het taalbeleid ligt op het verbeteren van de kwaliteit van het Engelstalig onderwijs. Daarom is voor Engels docerend WP een taaleis gesteld van C1/C2, in lijn met de landelijke norm. Hierbij is de belangrijkste eis dat de docenten zich vrij en zelfverzekerd kunnen bewegen in de Engelse taal en dat de Engelse taal dus geen belemmering vormt bij het overbrengen van de lesstof.

Het class assessment is het standaard instrument om de Engelse taalvaardigheid van docenten in kaart te brengen. Een class assessment houdt in dat een medewerker van het UT Language Centre (UTLC) een Engelstalig college bijwoont van de docent om zo een indruk te krijgen van de taalvaardigheid. Wanneer bij het class assessment onder de gestelde norm C1/C2 wordt gescoord moet de docent het taaladvies van het UTLC opvolgen en wordt in samenspraak tussen de docent en het UTL een passend ontwikkeltraject gestart.

Voertalenbeleid en styleguide UT

De algemene informatie over voertalenbeleid en Engelse styleguide van de UT is beschikbaar via de website van het UT Language Centre. Zie