Alle nieuwe medewerkers (met UFO profiel Hoogleraar, Universitair hoofd docent, Universitair docent en Docent) die wetenschappelijk onderwijs geven aan UT-studenten, dienen het BKO-certificaat binnen 3 jaar na indiensttreding te behalen. Dit geldt zowel voor medewerkers met een vast als tijdelijk dienstverband, deeltijds of voltijds.

De facultair onderwijskundige zal je gedurende dit proces op onderwijskundig vlak begeleiden. Aanvullend kun je gebruik maken van een BKO 2-daagse waarin je op efficiënte wijze zelfstandig, maar gelijktijdig met collega’s werkt aan de opbouw van jouw eigen portfolio. Tot slot kun je er ook voor kiezen om deel te nemen aan cursussen waarin onder begeleiding van een onderwijskundig medewerker intensief gewerkt zal worden aan de BKO-competenties.

Voor nieuwe medewerkers die reeds ervaren zijn in het geven van onderwijs, kan in overleg met de Centre of Expertise in Learning and Teaching besloten worden de procedure voor ervaren medewerkers te doorlopen. Kijk voor meer informatie op de website van de Center of Expertise in Learning and Teaching. Of neem contact op met jouw facultair onderwijskundige.

Ben je met jouw leidinggevende in gesprek over hoe jij je nog verder kan professionaliseren op het gebied van onderwijs? Ontdek op de website van het Center for Training & Development het uitgebreide professionaliseringsaanbod van de UT.