Zie Docentprofessionalisering

Over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs is essentieel voor de universiteit. Goed onderwijs geven is een professie, een professie die je moet ontwikkelen en onderhouden. Alleen zo kan de universiteit de kwaliteit leveren die studenten nu en in de toekomst verdienen.

De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van de onderwijsbekwaamheid van docenten in het wetenschappelijk onderwijs en een middel voor de kwaliteitsborging van het (didactisch) onderwijsniveau van docenten. Het BKO-certificaat wordt sinds 2008 erkend door alle Nederlandse universiteiten. Daarmee is de BKO interessant voor iedereen die lesgeeft. Het is niet alleen een toetsinstrument maar tevens een hulpmiddel om diverse facetten van het docentschap te evalueren en verder te ontwikkelen.

De UT stelt de BKO verplicht voor docenten, universitair docenten, universitair hoofddocenten en hoogleraren. De Onderwijskundige Dienst ondersteunt je bij de opbouw van jouw portfolio en biedt desgewenst diverse cursussen om jouw docentschap verder uit te bouwen. Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijskundige Dienst. Of neem contact op met jouw facultair onderwijskundige.

Afhankelijk van jouw onderwijservaring kun je hier meer informatie vinden: