Aantrekkelijk en goed academisch onderwijs is in belangrijke mate gestoeld op de kwaliteit van de docenten. Binnen een uitdagende studiecultuur als het Twents Onderwijsmodel (TOM) geldt de docent als inspiratiebron en kritische coach voor studenten. Investeren in docentprofessionalisering levert een belangrijke bijdrage aan het op pijl houden en verder verbeteren van de UT onderwijskwaliteit.

Docentprofessionalisering vindt aan de UT plaats langs twee hoofdlijnen: de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) en Engelse taalvaardigheid. Daarnaast biedt het Centre for Training en Development (CTD) een breed aanbod aan professionaliseringsactiviteiten voor zowel beginnende als gevorderde docenten.

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)